Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası Osman Baytemir tarafından yönetilen internet sitesi https://www.osmanbaytemir.com/ (İnternet Sitemiz) vasıtası ile sunduğunuz kişisel verilerinizin, belirli türdeki teknik ve web tarama bilgilerinin İnternet Sitemiz’de çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanma ve işlenme usullerini açıklar.

Osman Baytemir , İnternet Sitemiz üzerinden vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda cari kuralları belirtilen bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı benimser.

ZİYARETÇİ’nin Yükümlülükleri

ZİYARETÇİ kendisinin veya şirketinin iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz yazdığını kabul etmiştir.

ZİYARETÇİ beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kabul etmiştir, eksik veya hatalı yazdığı iletişim bilgilerinden kaynaklı sorunlar için Osman Baytemir internet sitesi yöneticilerini sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

ZİYARETÇİ bu web sitesine girdiği bilgilerin 3. kişiler ile asla paylaşılmayacağını bilmektedir.

ZİYARETÇİ yukarıda ki iletişim bilgileri ile ulaşacağı Osman Baytemir sitesinden kendi bilgilerinin silinmesini istemekte serbesttir.

Osman Baytemir Yükümlülükleri

Osman Baytemir web sitesinin alt yapısını güvenli tutmakla ve müşteri bilgilerini dışarı sızdırmamak ile sorumludur.

Osman Baytemir web sitesinde ki formları veya iletişim bilgileri ile yapılan görüşmeleri kaydetme hakkına sahip, 3. kişi/firma/kurumlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Osman Baytemir, ZİYARETÇİ’nin isteği doğrultusunda datalarında ki ZİYARETÇİ’ye ait tüm bilgileri sileceği kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Osman Baytemir, müşteri bilgilerinin dağıtılması veya 3. kişiler ile paylaşılması durumunda oluşacak zararları giderme sorumluluğunda olduğunun bilincinde olduğunu beyan etmiştir.

Gizlilik

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Elektronik Kayıtların Geçerliliği

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Başa dön tuşu